Kulturförening

Ådalens LitteraturLiv

Kulturförening Ådalens LitteraturLiv


Kulturförening Ådalens LitteraturLiv är en politiskt och religiöst obunden förening.


Föreningen skall verka för ett mångsidigt kulturutbud med utgångspunkt
för de lokala kulturaktörerna utmed Ådalen - Höga Kusten:
Kramfors Bokhandel och Dahlbergs Bokhandel.


Den huvudsakliga aktiviteten ska vara att initiera och organisera ett kulturprogram med författarbesök,
litterära resor, utställningar och musikarrangemang. Därutöver skall föreningen verka för olika former
av samarrangemang med andra kulturföreningar och organisationer.


Kulturföreningens stadgar (PDF)

Bli medlem


Årsavgift:
Ungdom -26 år: 100 kr
Vuxen: 200 kr
Stödmedlem: 250 kr eller mer.


Betala direkt på Bankgiro 185-0270. Ange namn och epostadress.


Som medlem ingår

Information om aktiviteter via ett nyhetsbrev via E-post

10% på böcker hos Kramfors Bokhandel och Dahlbergs Bokhandel

30 kr rabatt på föreningens arrangemang


.