VILKA VI ÄR

Kulturförening Ådalens Litteraturliv


Föreningen bildades 5 oktober 2022.


Kulturförening Ådalens LitteraturLiv är en politiskt och religiöst obunden förening.


Föreningen skall verka för ett mångsidigt kulturutbud med utgångspunkt
för de lokala kulturaktörerna utmed Ådalen - Destination Höga Kusten:
Kramfors Bokhandel och Dahlbergs Bokhandel.


Den huvudsakliga aktiviteten ska vara att initiera och organisera ett kulturprogram med författarbesök, litterära resor, utställningar och musikarrangemang. Därutöver skall föreningen verka för olika former av samarrangemang med andra kulturföreningar och organisationer.


Kulturföreningens stadgar (PDF)